សង្គម

ពិតទេណុង? យកប្តីគេហើយ នៅឆ្លៀតបោះសំដីឈ្លើ.យ ស្ទើរតែក្អូ.តឈាមដុំៗបែបនេះ ដាក់ប្រពន្ធដើមទៀត

~

ហ្វេសប៊ុក ពិតជាមានការភ្ជាក់ផ្អើលជាខ្លំាង ចេញពីគនីយ្យមានឈញនោះថា Han Na Yakousa បានបង្ហោះសាថា រប់គ្នាតែងតែសួរខ្ញុំថាប្រុសទំនេមួយនគរហេតុអ្វីមិនយកទៅចង់បា.នអីប្តីគេកូន១កន្ទេលមុខដូចឡានបុ.ក៥ ត្រឡប់ហើយ ធ្វើការត្រឹមសន្តិសុខនោះ ចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាទោះគ្នាមុខអាក្រក់មែនតែគាត់មានផ្ទះមានឡានហើយសំខាន់គាត់ហ៊ាន លះប.ង់ប្រពន្ធកូនដើម្បីខ្ញុំលះប.ង់កិត្តិយសដើម្បីខ្ញុំបើលែ.ងលះហើយ ចែកសម្បត្តិគ្នាពេលណាគាត់សន្យាថានឹងរៀបការជាមួយខ្ញុំមើល

~

ថែខ្ញុំនិងកូនៗខ្ញុំអោយបានល្អបំផុតអគុណបងហើយប្តីជាតិនេះអូនរស់ខ្វះបងមិនបានទេស្រលាញ់បងណាស់,ទោះបងមុខដូចឈើពុក ចារឹកដូចឆ្កែបាតផ្សារ បងគ្មា.នគំនិតរឺគ្មានកំ.ណើតក៏អូនស្នេហាសំខាន់បងជួយចិញ្ចឹមកូនអូនផងណាបេបេស

~

~

~

~

~

~

~

Comment here