តារា

ពិតជាមិនធម្មតា!! កាល ខាត់ សុឃីម ជំពាក់គេច្រើនជាង ខ្ញុង ទៅទៀត តែគាត់លេងប្រើវិធីងាយៗ បែបនេះដោះ ដោយចំនុចពិសេសគឺ…(មានវីដេអូ)

~

ប្រិយមិត្តពិជាបានដឹងហើយពីរឿងតារាកំប្លែង អ្នកនាង ខ្ញុង ដែលបានជំពាក់បំណុលគេរហូតដល់ទៅរាប់ស៊ិបម៉ឺនដុល្លារឯណោះ ហើយខ្ញុងក៍បានប្រកាស់លក់ទញរព្យសម្បត្តិទាំងអស់ដើម្បីសងបំណុលគេផងដែរ។

~

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយឡែកប្រិយមិត្តខ្លះប្រហែលជាធ្លាប់លឺហើយថាខាត់ សុឃីម ធ្លាក់ជំពាក់បំណុលគេវ័នក រហូតដល់ទៅ៧៥ម៉ឺនដុល្លារច្រើនជាងខ្ញុងឆ្ងាយ។

~

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយឡែកអ្នកនាងទម្លាយថា ទី១ ត្រូវមានឆន្ទៈក្នុងការសងគេ រួចដោះបំណុលតូចៗមុខ ជាពិសេសអោយតែមានលុយភ្លាម គឺហៅ ឬសងគេតូចៗជាមុនសិន នឹងដាក់លក់ផ្ទះ ដី ហើយអ្វីកាន់តែពិសេសខ្លាំងនោះគឺថារក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយម្ចាស់បំណុលកុំអោយគេភ័យ ឬគិតថាយើងរត់មិនសងគេ

~

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និងប្រាប់គេជារឿយៗថាយើងខំប្រឹងខ្លាំង មានឆន្ទៈក្នុងការសង៕ តោះកុំអោយខាតពេលយូរ ដើម្បីជ្រាបលម្អិតជុំវិញរឿងនេះ សូមទស្សនាវិដេអូខាងក្រោមនេះ៖

~

~

~

~

~

~

Comment here