សង្គម

សូមចូលរួមសោកស្តាយផង! គ្រូពេទ្យ ដែលខំព្យាបាលអ្នកជំ.ងឺកូ.វីដឲ្យជាសះស្បើយ បានឆ្ល.ងកូ.វីដស្លា​​​.ប់ហើយ

~

កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ទ័ពអាវសជួរមុខម្នាក់ (លោកវេជ្ជបណ្ឌិត សឿន ចាន់ធាង) បានត្រូវបា.ត់ប.ង់.ជី.វិតក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿ ដោយសារឆ្លងមេរោគកូវីដ-១៩ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

~

យោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុក Lyda Lyda ត្រូវជាមីងរបស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិត សឿន ចាន់ធាង បានបង្ហោះ សំណេរទាំងអារម្មណ៍​​​សោក​​​​ស្តាយថា «ហេតុអីក្មួយអាយុខ្លីម្ល៉េះ ខំព្យា.បាលគេជាសះស្បើយ តែខ្លួនឯងបែរមិនអាចក្មួយអើយក្មួយ ម៉េចមនុស្សល្អៗអាយុខ្លីម្លេះ បើមានជាតិក្រោយពិត សូមកុំអោយក្មួយ មីងអភ័ពដូចជាតិនេះ ទៀត សូមទៅកាន់សុ.គតិ.ភព ណាក្មួយប្រុស»។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

~

ក្រោយមក ម្ចាស់គណនីខាងលើ បង្ហោះសំណេរទៀតថា «មួយឆ្នាំមុនម្នាក់ ចប់បរិញ្ញាបត្រទៅដោយ​ មិនបានលា ឥលូវម្នាក់ទៀតចប់វេជ្ជបណ្ឌិត ចាកចេញដោយមិន បានឃើញសូម្បីតែមុខ ព្រហ្មលិខិតអ្នកលេង សើចពេក ហើយ មនុស្សល្អអាយុខ្លីម្លេះ»៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

~

~

~

~

Comment here