សង្គម

ក្តៅដូចទឹកពុះ! អាជី ទ្រំាលែងបាន ចេញ​ព្រ​លះ​ហាងកែសម្ភស្ស មួយធ្វើអោយច្រមុះ​ខ្លួនទៅជាបែបនេះ (មានវីដេអូ)

~

មិនដឹងជាមានរឿងអ្វីឲ្យប្រាកដទេ បានជាអាជីទ្រំាលែងបាន ក៏ចេញ​ព្រ​លះ​ហាងកែសម្ភស្ស មួយដែលធ្វើអោយច្រមុះ​ខ្លួនទៅជាបែបនេះ។ សួមទស្សនាវិដេអូខាងទាំងអស់គ្នាដូចខាងក្រោម

~

~

~

~

~

~

~

Comment here