តារា

តាមពិតចឹងសោះ!! ទីបំផុត តាវិចទ័រ ទម្លា.យមូលហេ.តុអ្វីបានជាយក នាយចាបចៀន នឹង នាយណុយ ជំនួ.សខ្ញុង បញ្ជាក់ច្បាស់ៗក៍ព្រោះតែ…(មានវីដេអូ)

~

កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២១នាពេលកន្លងទៅនេះ លោកតាវ៉ិចទ័រដែលជាអ្នកនិពន្ធនិងដឹកនាំរឿងកំប្លែងដ៏ល្បីសម្រាប់ក្រុមនាយពាក់មី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅស្ថានីយន៍ទូរទស្សន៍CTNនិងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀត បានប្រកាសបញ្ចូលតួកំប្លែងថ្មីចំនួន០២នាក់ទៀតគឺតារាកំប្លែងជើងចាស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នាយ ចាប ចៀននិងពូណុយ ក្រោយពីបានផ្អាកការងាររបស់អ្នកនាង ខ្ញុងបណ្ដោះអាសន្នក្រោយពីមានបញ្ហាកក្រើកហ្វេបុករឿងជំពាក់បំណុលវណ្ឌក។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

~

ក្នុងនោះលោកតាវ៉ិចទ័របានប្រកាសលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេបុករបស់ខ្លួ..នថា តាមការណែនាំពីលោកអគ្គនាយកអគ្គនាយករងCBS លោកបានសម្រេចអោយខ្ញុំបាទ ជ្រើសតួកំប្លែងមកសម្តែងជាមួយជាមួយ ក្រុមកំប្លែងCBS មកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានបញ្ជូលតួពីរនាក់ហើយ គឺបងចាប ចៀន និងពូណុយ នៅក្នុងកម្មវិធី ពីរគ្រួសារ ។

~

ហេតុនេះសូមបងប្អូនជួយគាំទ្រផង។ សូមអរគុណ។សូមជួយ Shareផងបងប្អូន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយឡែកសម្រាប់មូលហេតុដែលបណ្ដាលអោយលោកតាវ៉ិចទ័រសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសនាយ​ចាប ចៀន និងពូណុយ បើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកតាវ៉ិចទ័រអោយសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយបានអោយដឹងថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហេតុផលទីមួយគឺមើលឃើញពីពេ..ទ្យកោសល្យរបស់តារាកំប្លែងទាំង២ដួងនេះ​និងហេតុផលទីពីរគឺជាការចង្អុលបង្ហាញនិងស្នើរសុំរបស់​គណ:គ្រប់គ្រង CBSផងដែរ។ក្នុងនោះលោកតាវ៉ិចទ័រក៏បានសង្កត់ធ្ង..ន់ទៀតថាការរើសតួកំប្លែងថ្មីបន្ថែមនេះដើម្បីអោយការងារមានការអភិវឌ្ឍន៍សម្រាក់ការសម្តែងផងដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

Comment here