សង្គម

ក្តុកក្តួលណាស់! វាលឿនពេកហើយបង អូនទទួលយកមិនបានទេ អូនសូមឱ្យបងកើតជាតិណាៗកុំឱ្យដូចជាតិនេះ សូមឱ្យ​បង…

~

បើតាមគណនីមួយឈ្មោះ Khon Chettry ដែលបានបង្ហោះកាលពីថ្មីៗនេះយ៉ាងកំសត់ បន្ទាប់ពីបងស្រីជាទីស្រលាញ់របស់ខ្លួនបានឃ្លាតចាកទៅទាំងវ័យក្មេងដោយសារតែជំងឺប្រចាំកាយ។

~

បើតាមគណនីនេះបានបង្ហោះថា “វាលឿនពេកហើយបង អូនទទួលយកមិនបានទេ អូនសូមឱ្យបងកើតជាតិណាៗកុំឱ្យដូចជាតិនេះ សូមឱ្យបងអាយុវែងសូមបងទៅកាន់សុខតិភព”។

~

បើតាមប្រភពខាងលើបានអោយដឹងថា បងស្រីរបស់ខ្លួនមានជំងឺប្រចាំកាយជាច្រើន ដូចជាឈា-មសស៊ីឈា-មក្រហម ជំងឺសួត ជំងឺបេះដូងប្រហោង និងជំងឺផ្សេងៗជាច្រើនទៀត៕

~

~

~

~

~

~

Comment here