សង្គម

ប្លែកៗ! យាយៗតាៗ ប្រតា.យគ្នា ដណ្តើមអំបោះសីម៉ា មហាជនហួសចិត្តពន់ពេក…(វីដេអូ)

~

តាមទម្លាប់ បុណ្យបញ្ចុះសីមាគេនិយមធ្វើពីយប់បីថ្ងៃ ឬបីយប់បួនថ្ងៃតាមការឯភាពគ្នា របស់ពុទ្ធបរិស័ទក្នុងវត្តនីមួយៗ ។ ដើម្បីធ្វើបុណ្យបញ្ចុះសីមា ដំបូងត្រូវពិនិត្យដុំថ្មជានិមិត្តសីមាមានចំនួនគ្រប់គ្រាន់ ឬនៅ ? ស្នែងអំបោះចង់ស្រេះជាសង្រែក អន្លួង កាំ បិត ផ្ទិលទឹក កំបោស ( ចំពោះកំបោសសម្រាប់ព្រះសង្ឃ អ្នកដឹកនាំពិធីគូសក្រឡាន់តារាង ) កន្លែងដាក់មេក្រូ ( ព្រោះពេលជាន់តារាង មិនមាននរណាទៅចូលបានទេ ) ។

~

ជាពិសេស-ព្រះវិហារតែម្តង ងាយក្នុងពិធីព្រះសង្ឃធ្វើសង្ឃកម្ម ។ជាធម្មតាក្នុងពិធីបញ្ចុះសីមាត្រូវ មានអភិសេកព្រះពុទ្ធរូប ។ ដូច្នេះត្រូវត្រៀមឲ្យហើយ ផ្កាភ្ញី ធូប ទៀន សម្រាប់ជាសក្ការៈ ។កម្មវិធីបុណ្យមានពិតតែត្រូវធ្វើកា រពីភាក្សាជាមុនប្តូរ យោបល់គ្នាជាចាំបាច់ ។ ម្ប៉ាងទៀតដុំថ្មនិមិត្តសីមាមាន ៩ដុំតាមរោងកំណត់ឲ្យច្បាស់ ។

~

កន្លែងខ្លះទិសមួយៗមាន អ្នកកាត់ដល់៤ ទៅ៥ម្ចាស់ម្លេះហើយដណ្តើមគ្នាសែង ខ្វះ គោ លការឯកសារក៏កើតទំនា ស់ក្នុងពិធីបុណ្យ ។ជាពិសេសដូចក្នុងវីដេអូនេះចឹង ដណ្តឹងគ្នា ដោយយាយៗតា យកអំបោះសីម៉ា ប្រទាញប្រទុងគ្នា វីដេអូខាងក្រោមនេះ

~

~

~

~


Comment here