ข่าว

เปิดวิธีดึง 80 บอกทุกขั้นตอน

เปิดวิธี ซื้ อ ” ส ล า ก ดิจิทัล” ห ว ย ออนไลน์ ห ว ย รั ฐ บ า ล ห ว ย 80 บาท ไม่มีบวกเพิ่ม เริ่ม ข า ย วันแรก วันที่ 2 มิถุนายน 2565 รีบโหลด แอปเป๋าตัง รอได้เลย

ส ล า ก กินเเบ่ง รั ฐ บ า ล หรือ ลอตเตอรี่ ห ว ย รั ฐ บ า ล ” ห ว ย 80 บาท” เตรียมเปิด ข า ย ในรูปแบบ ” ส ล า ก ดิจิทัล” ผ่านระบบออนไลน์ ใน ร า ค า 80 บาท ไม่มีบวกเพิ่ม เปิด ข า ย ครั้งแรกวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ผ่านแพลตฟอร์มจำหน่าย ส ล า ก กินแบ่ง รั ฐ บ า ล หรือ ส ล า ก ดิจิทัล (Digital Lottery) บนแอปเป๋าตัง

ขั้นตอน ซื้ อ ” ส ล า ก ดิจิทัล” หรือ ส ล า ก กินแบ่ง รั ฐ บ า ล ห ว ย 80 บาท ผ่านแอปเป๋าตัง
– ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัง
– ลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบ
– กดปุ่มสแกน QR Code หรือ เ ลื อ ก เมนู บริการ แล้วกดไปที่ ส ล า ก กินแบ่ง รั ฐ บ า ล

– เ ลื อ ก ปุ่ม ซื้ อ ส ล า ก 80 บาท
– ทำการสแกน QR Code จากร้านค้า เพื่อชำระ เ งิ น
– ยืนยันการชำระ เ งิ น ด้วย PIN ทั้ง 6 หลัก
– ส ล า ก ฉบับที่ ซื้ อ ซึ่งร้านค้าสแกนไว้จะขึ้นในระบบ
– ชำระเรียบร้อยแล้วให้ทำการบันทึก Slip ไว้เป็น ห ลั ก ฐ า น

ตรวจสอบ ห ว ย ออนไลน์ ” ส ล า ก ดิจิทัล” หรือ ส ล า ก กินแบ่ง รั ฐ บ า ล ห ว ย 80 บาท
ตรวจสอบ ส ล า ก ได้ 2 ช่องทางจาก
– ประวัติการ ซื้ อ ส ล า ก
– ประวัติการถูก ร า ง วั ล

#80บาท

Comment here