ข่าว

สธ.พบรายแรกที่ไทย

เมื่อวันที่ 30 พค65 ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ) นพจักรรัฐ พิท ย า วงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิท ย า กรมควบคุม โ ร ค แถลงรายงานสถานการณ์ โ ร ค ฝี ด า ษ วานร หรือ ฝี ด า ษ ลิง (Monkeypox) ในประเทศไทย ว่า โ ร ค ฝี ด า ษ ลิงทั่วโลกพบผู้ ป่ ว ย ใน 32 ประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 29 พค65 มีผู้ ป่ ว ย ยืนยัน 406 ราย ผู้ ป่ ว ย ส ง สั ย 88 ราย เช่น แคนาดา 63 ราย อังกฤษ 101 ราย เยอรมนี 22 ราย สเปน 139 ราย โปรตุเกส 74 ราย

ส่วนที่มีรายงานรายใหม่ เช่น ไอร์แลนด์, มอร์ต้า, เม็กซิโก, เอกวาดอร์ และปากีสถาน ประเทศละ 1 ราย ทั้งนี้ ประเทศไทยและประเทศในอาเซียนยังไม่มีรายงานผู้ ป่ ว ย

นพจักรรัฐ ก ล่ า ว ถึ ง แนวทางการเฝ้าระวัง โ ร ค ในประเทศไทย ว่า “นิ ย า มผู้ ป่ ว ย ส ง สั ย ” คือ 1มีไข้มากกว่า 38 องศาเซลเซียส ร่วมกับ อ า ก า ร อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เ จ็ บ คอ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตัว ปวดหลัง หรือต่อมน้ำ เ ห ลื อ งโต ไม่ว่าจะที่คอ ศอก ขาหนีบ 2มีผื่นตามลำตัว ใบหน้า แขนขา ลักษณะเริ่มจากผื่น ตุ่มนูน ตุ่มน้ำใส ตุ่มหนอง และตุ่มตกสะเก็ด

“ดังนั้น แม้จะไม่มีไข้แต่มีผื่นเหล่านี้ก็นับเข้านิ ย า มอยู่ โดยทั้งหมดนี้จะร่วมกับประวัติเชื่อมโยงระบาดวิท ย า ภ า ย ใ น 21 วัน หรือก่อนมี อ า ก า ร คือ 1มาจาก/อาศัยในประเทศที่รายงานการระบาด ฝี ด า ษ ลิง เช่น แอฟริกา แคนาดา สเปน โปรตุเกส และอังกฤษ 2ร่วมกิจกรรมในงานที่พบผู้ ป่ ว ย ฝี ด า ษ หรือมีอาชีพสัมผัสผู้เดินทางจากต่างประเทศ และ 3สัมผัสใกล้ชิดสัตว์ป่า

แต่ต้องย้ำว่าแม้เป็น ฝี ด า ษ ลิง แต่สัตว์แพร่ โ ร ค ยังมีสัตว์ฟันแทะ สัตว์ตัวเล็กๆ เช่น หนู ลิง แต่เป็นสัตว์ที่มีต้นกำเนิดหรือนำเข้ามาจากแอฟริกาเป็นหลัก ฉะนั้น ลิงเมืองไทยที่ไม่เคยไปแอฟริกามาก่อน หรือสัตว์เลี้ยงตามบ้านไม่ได้นำเข้าจากแอฟริกา ยังไม่เข้าเกณฑ์ การให้อาหารลิงตามสถานที่ต่างๆ จึงยังทำได้ตามปกติ” นพจักรรัฐ กล่าว

ผอกองระบาดวิท ย า กล่าวว่า สำหรับ “นิ ย า มเข้าข่าย” คือ กลุ่มผู้ ป่ ว ย ส ง สั ย ที่มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ ป่ ว ย ฝี ด า ษ ลิง ได้แก่

“การประเมินความ เ สี่ ย ง ของไทยต่อ ฝี ด า ษ ลิง พบว่าความ เ สี่ ย ง สำคัญเป็นกลุ่มผู้เดินทางเข้าประเทศ อาจมีประวัติเข้าร่วมกิจกรรมที่พบผู้ ป่ ว ย ยืนยัน หรือเดินทางมาจากประเทศ เ สี่ ย ง สูงที่พบการระบาดในประเทศแล้ว ฉะนั้นเราต้องเฝ้าระวังในกลุ่มผู้เดินทางเข้าประเทศดังกล่าว” นพจักรรัฐกล่าว และว่า คำแนะนำคนไทยที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรม เ สี่ ย ง ในต่างประเทศ ยังต้องเว้นระยะห่าง ล้างมือให้มากเพียงพอ

ผู้สื่อข่าวถามว่า การติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดในผู้ ป่ ว ย ที่มาต่อเครื่องบิน (ทรานซิท) ในประเทศไทย นพจักรรัฐ กล่าวว่า ผู้ ป่ ว ย รายนี้ไม่มี อ า ก า ร และมาทรานซิทในไทยไม่นาน ซึ่งระหว่างนั้นไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับใคร มีการสวมหน้ากากอนามัยตลอด

ดังนั้น ผู้สัมผัสใกล้ชิดก็จะไม่ใช่กลุ่มสัมผัส เ สี่ ย ง สูง ซึ่ง ต อ น นี้ ไม่มี อ า ก า ร ใดๆ อย่างไรก็ตาม โ ร ค นี้เป็น โ ร ค ติดต่อเฝ้าระวัง ก็สามารถไปทำงานได้ตามปกติ หากมี อ า ก า ร ให้รีบแจ้ง แต่หากเป็นผู้สัมผัส เ สี่ ย ง สูงต้องแยกกัก 21 วันที่บ้าน

“โดยการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดอยู่บนเครื่องบิน เนื่องจากผู้ ป่ ว ย ที่เดินทางไปออสเตรเลียอีกหลายวันจึงพบเชื้อ ยังดีที่ผู้ ป่ ว ย นั่งในชั้น Business class นั่งห่างกันพอสมควร ซึ่งการติดเชื้อไม่ง่าย ต้องใกล้ชิดจริงๆ ถ้าอยู่ห่างๆ ไม่ค่อย เพราะเชื้อไม่ได้ลอยไปเอง อย่างเหตุการณ์ในยุโรป จะมีการใกล้ชิด ก อ ด จู บ ดังนั้น โ ร ค นี้ไม่ได้ติดต่อง่าย ต้องสัมผัสโดยตรงกับผู้ ป่ ว ย ในระยะที่ ป่ ว ย ด้วย” นพจักรรัฐ กล่าว

1สัมผัสผิวหนังโดยตรง สัมผัสสิ่งของร่วม การอยู่ร่วมบ้าน อยู่ใกล้ผู้ ป่ ว ย ยืนยันใกล้ในระยะ 2 เมตร นานกว่า 5 นาทีขึ้นไป ซึ่งทั้งหมดนี้จะมี อ า ก า ร ป่ ว ย และประวัติใกล้ชิดที่มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ทั้งผู้ ป่ ว ย ส ง สั ย และเข้าข่าย หากเข้า รั ก ษ า ในสถานพ

ย า บาล ต้องตรวจหาเชื้อทุกราย เพื่อยืนยัน โ ร ค ฝี ด า ษ ก่อน ทั้งนี้ แนวทางจัดการผู้ ป่ ว ย ตามนิ ย า ม แบ่งเป็น 1ผู้ ป่ ว ย ส ง สั ย ตรวจหาเชื้อ

2ผู้ ป่ ว ย เข้าข่าย ตรวจหาเชื้อ สอบสวน โ ร ค พิจารณาแยกกักตัว จนกว่าตรวจไม่พบเชื้อ

3ผู้ ป่ ว ย ยืนยัน รั ก ษ า 21 วันนับจากวันที่ ป่ ว ย

ทั้งนี้ นพจักรรัฐ กล่าวว่า โ ร ค ฝี ด า ษ ลิงในไทยยังไม่ใช่ โ ร ค ติดต่อ อั น ต ร า ย ยังเป็น โ ร ค ติดต่อเฝ้าระวังเหมือน โ ร ค ไข้ เ ลื อ ด ออก มาลาเรีย อีสุกอีใส อหิวาตก โ ร ค จึงยังไม่มีการเริ่มกักตัวจนกว่าจะเข้าเกณฑ์เป็นผู้ ป่ ว ย ก่อน ทั้งนี้ กรมควบคุม โ ร ค เตรียมทีมสอบสวน โ ร ค ทุกจังหวัด หากพบผู้ ป่ ว ย เข้ามาต้องสอบสวนให้ทัน ภ า ย ใ น 24 ชั่วโมงแรก รวมถึงติดตามเตรียมเวชภัณฑ์ ย า และวัคซีนด้วย

อย่างไรก็ตาม นพจักรรัฐ กล่าวว่า จากการเฝ้าระวัง ฝี ด า ษ ลิงใน ด่ า นควบคุม โ ร ค ระหว่างประเทศ ก็พบ 1 ราย ที่บินมาจากประเทศทางยุโรป มาต่อเครื่องในไทย 2 ชั่วโมง เพื่อไปออสเตรเลีย ซึ่งเมื่อไปถึงแล้วพบว่ามี อ า ก า ร ตรวจเชื้อแล้วเป็นผู้ ป่ ว ย ยืนยัน

ทั้งนี้ ระหว่างต่อเครื่องยังไม่มี อ า ก า ร ป่ ว ย จึงถือว่าผู้สัมผัสใกล้ชิด ไม่ใช่กลุ่มสัมผัส เ สี่ ย ง สูง เพราะตอนใกล้ชิดยังไม่ได้ ป่ ว ย จึงไม่เข้าเกณฑ์ผู้ ป่ ว ย ส ง สั ย แต่เรายังต้องติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด คือผู้โดยสารเครื่องบิน ลูกเรือ รวม 12 คน ต อ น นี้ ผ่านมา 7 วันแล้ว ยังไม่พบผู้ที่มี อ า ก า ร เราจึงต้องติดตามให้ครบ 21 วัน

#ไทย #ฝีดาษลิง

Comment here