ข่าว

คิวยาวส่องเลข “เกจิดัง” หลายคน

วันที่ 29 พค2565 ที่วัดปทุมบูชา ตบ้านทาม อศรีมหาโพธิ จปราจีนบุรี ประชาชนทั่วสารทิศเข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษก องค์ปู่ท้าวเวชสุวรรณ รุ่น 40 ปี โดยพระพิพัฒน์ธรรมภาณี เจ้าอาวาสวัดปทุมบูชา และ เจ้าคณะตำบลหนองโพรงเขต 1 โดยมี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผวจปราจีนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระพิศาลศึกษากร (สุดใจ ยโสธโร องค์ ย า ปธ๔,ดร) เจ้าอาวาสวัดศรีโพธิมาลัย เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

พร้อมพระเกจิดังใน จปราจีนบุรี- นั่งปรกปลุกเสก แผ่เมตตาจิต ประกอบด้วย หลวงปู่บุญมา โชติธรรมโม สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง, พระครูสิริพัฒนโสภณ (เสริม ฐิตธมฺโม) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี เจ้าอาวาสวัดสง่างาม และ พระครูประโชติ ปริยัติคุณ เจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดหลวงปรีชากูล

ส่วนบริเวณ หน้าองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ ปูนปั้นประดับแก้ว แ ห่ ง แรกของเมืองไทย ได้จัดพิธีพราหมณ์ ทำพิธีบวงสรวงถวาย โดยมีนายชยุต ภุมมะกาญจนะ สสปราจีนบุรี และนายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอศรีมหาโพธิ จุดธูปเทียนหน้าเครื่องบวงสรวง ปักธูปหางถวายเครื่องสังเวย ก่อนที่พราหมณ์ในพิธีทำการประกอบพิธีบวงสรวงอัญเชิญ องค์ท้าวเวสสุวรรณ ท่ามกลางความศรัทธา หลังเสร็จพิธี แ ห่ พากันพากันกราบไหว้ขอพร โ ช ค ลาภเนืองแน่น พบเลขธูป เ สี่ ย ง ทายหลากหลาย และ หางปะทัด อาทิ 678-574- 74 -231- 110

สำหรับองค์ท้าวเวสสุวรรณ ที่วัดปทุมบูชา สร้างเมื่อพศ2524 พร้อมการฉลองกรุงรตนโกสินทร์ 200 ปี จัดสร้างบริเวณข้างพระอุโบสถ เป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางและภาคตะวันออก สูง 12เมตร ประดับด้วยแก้วกระจก แ ห่ ง แรกของประเทศ ที่นี่หลักการ อธิษฐาน จะใช้ริบบิ้นสีในการเขียนชื่อนามสกุลและก็คำอธิษฐานแล้วเสร็จเรียบร้อยก็เอาไปผูกไว้ที่ที่ฐานองค์ ท้าวเวสสุวรรณโดยส่วนมาก พากันอธิษฐาน ขอพรให้สำเร็จในหน้าที่การงาน ชีวิตครอบครัว ความรัก พ้นเคราะห์โศก โ ร ค ภัยไข้ เ จ็ บ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน ย า มเศรษฐกิจฝืดเคือง หากินลำบาก คือ ขอ โ ช ค ลาภ เลขเด็ด! หลังจากบนบานขอ โ ช ค ขอพรให้ประสบความสำเร็จต่อหน้าขององค์ท้าวเวชสุวรรณ ว่ากันว่า ท่านเป็นเจ้า แ ห่ ง ยักษ์และปีศาจ โดยมีความเชื่อว่าท้าวเวชสุวรรณมีหน้าที่ควบคุมยักษ์ มาร ปีศาจมาสร้างความวุ่นวาย เ ดื อ ด ร้อนให้มนุษย์สำหรับผู้มากราบไหว้บูชาขอพรให้แคล้วคลาดจาก อุ บั ติ เ ห ตุ เพทภัยต่างๆ

#วัดปทุมบูชา

Comment here