ข่าว

เลข “พญาเต่างอย” มาแล้ว

เมื่อวันที่ 31 พย65 ที่ลานพญาเต่า จสกลนคร ซึ่งเป็นที่ตั้งของพญาเต่างอยอัน ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ผู้คนมากราบไหว้ขอ โ ช ค ลาภและเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยยังเป็นที่ตั้งของพญานาคา พญานาคี อยู่ที่สะพานเฉลิมพระเกียรติฯ ริมลำน้ำพุงด้วย

พบมีประชาชนเดินทางมากราบไหว้และหาเลขเด็ดจำนวนมาก ทำให้ร้าน ข า ย อาหาร ข า ย ของที่ระลึก ดอกไม้ธูปเทียน ก็ ข า ย ดีขึ้น รวมถึง พ่ อ ค้ า แ ม่ ค้ า ลอตเตอรี่ที่มีอยู่จำนวนมากก็ ข า ย ดีเช่นกัน

ผู้ค้าลอตเตอรี่ เผยว่า เลขที่นัก เ สี่ ย ง โ ช ค ถามหาคือ เลขผู้ว่าฯ กทมคนที่ 17 หมดเกลี้ยงแผง นอกจากนี้เป็นเลข 14-58-85-93 ก็หมดเกลี้ยงแผงเช่นกัน

#พญาเต่างอย

Comment here