ข่าว

‘กฤษณะ’ ยื่นเรื่องหลังถูกแย่งทำ ‘คดีแตงโม’

เรื่องราวล่าสุดมาจาก ท น า ย กฤษณะ ศรีบุญพิมพ์สวย อดีต ท น า ย ความของ นางภนิดา ศิระยุทธโยธิน ในฐานะที่ปรึกษาพรรคไทยศรีวิไลย์ โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า “วันที่ 1 มิย 65 เวลา 1100 น ได้เวลายื่นคำร้องขอถอดถอนใบอนุญาต ท น า ย ความชื่อดัง ณ สภา ท น า ย ความกรณีแย่งคดีความ”

ด้าน นายบุญถาวร ปัญญาสิทธิ์ ท น า ย ความที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จากพรรคไทยศิวิไลย์ให้จัดการคดี ‘แตงโม นิดา’ ได้โพสต์ข้อความว่า เนื่องผมได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนคนไทยความว่า ปัจจุบันได้มี ท น า ย ความสังกัดสภา ท น า ย ความฯออกมาวิพากษ์วิจารณ์อรรถคดีที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ในลักษณะที่ตนเองเป็นผู้รอบรู้กฎหมายและเป็นผู้เชี่ยวชาญทางคดีอาญาและแพ่ง ทั้งๆที่ตนเองไม่ได้มีส่วนได้ เ สี ย ในคดี

อย่างเช่นคดีกรณีการจากไปของดาราดัง “แตงโม นิดา” ที่เป็นข่าวอยู่ในปัจจุบัน ไปในลักษณะที่ออกมาให้ความเห็นชี้นำสังคมถึงสาเหตุการจากไปของแตงโมว่าเป็นเพราะ อ ะ ไ ร และยังมีการ พู ด ถึ ง บุคคลที่เป็นผู้ เ สี ย หายในลักษณะส่อ เ สี ย ดและเย้ยหยันศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อันเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งๆที่ตนเองไม่ได้เป็น ท น า ย ความหรือที่ปรึกษากฎหมายในคดีดังกล่าว

นอกจากนั้นปัจจุบันยังมี ท น า ย ความจำนวนมาก ออกมา โ ฆ ษ ณ า ชวนเชื่อแก่พี่น้องประชาชนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ว่าตนเองเป็น ท น า ย ความและมีความเชี่ยวชาญในคดีต่างๆ โดยมีลักษณะป่าวประกาศ โ ฆ ษ ณ า ทำให้ประชาชนหลงเชื่อและไปใช้บริการอันนำมาซึ่งความเสื่อม เ สี ย ต่อเกียรติภูมิขององค์กร(ปรากฎข้อเท็จจริงตามสื่อออนไลน์)

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความกระจ่างชัดในบทบาทและหน้าที่ของ ท น า ย ความตามพระราชบัญญัติ ท น า ย ความ และข้อ บั ง คั บ ว่ามรร ย า ท ท น า ย ความ ขอให้ทางคณะกรรมการได้โปรดดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินคดีให้เป็นตามข้อ บั ง คั บ เพื่อให้เกิดความ ชั ด เ จ น และโปร่งใส ในการออกมาวิพากษ์วิจารณ์คดีของประชาชนที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของ ท น า ย ความว่าสามารถกระทำได้หรือไม่อย่าง

ขอให้ทางคณะกรรมการมรร ย า ท ท น า ย ความได้ออกมาให้ความเห็นหรือออกประกาศถึงบทบาทหน้าที่ ท น า ย ความว่าสิ่งไหนหรือกระทำใดสามารถกระทำได้หรือไม่ อย่างไร เพื่อให้เกิดความ ชั ด เ จ น สิ่งไหนผิด หรือไม่ผิด หรือไม่อย่างไร เพื่อให้แนวทางในการทำงานและเพื่อเป็นบรรทัดฐานทางวิชาชีพซึ่งถือว่าเป็นผู้นำมติชนของสังคมไทยต่อไป เพื่อให้ประชาชนได้รับการรับรองคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในความเป็นส่วนตัวของเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลขอให้ทางสภา ท น า ย ความได้โปรดดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้ ชั ด เ จ น ด้วย

#กฤษณะ #คดีแตงโม

Comment here