ข่าว

นอท เจอก๊อปแพลตฟอร์ม

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ส ล า ก ดิจิทัล หรือ ห ว ย ดิจิทัล ตาม “โครงการจำหน่าย ส ล า ก ผ่านแพลตฟอร์ม” ซึ่งมีตัว แ ท น จำหน่ายแล้ว 10,513 ราย ทำให้ในเบื้องต้นจะมี ส ล า ก จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์ม ไม่น้อยกว่า 5 ล้านฉบับ เปิดให้บริการแล้วเป็นวันแรก..ล่าสุดเช้าวันนี้ “นอท กอง ส ล า ก พลัส” โพสต์เฟซบุ๊ก

หลังสำนักงาน ส ล า ก กินแบ่ง รั ฐ บ า ล เปิด ข า ย ส ล า ก ผ่านระบบออนไลน์วันแรก โดยมีวิธีการ ข า ย ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ วิธีการ เ ลื อ ก ซื้ อ และ จ่ า ย เ งิ น คล้ายกับของกอง ส ล า ก พลัสที่ทำมาก่อน..โดย นอท เจ้าของกอง ส ล า ก พลัส โพสต์ข้อความพร้อมภาพ ระบุว่า

“ไม่ใช่ร้านของผมนะครับ สนง. ส ล า ก กินแบ่ง รั ฐ บ า ล Copy Platform ตัว แ ท น Copy ชื่อเว็บ ถุ ย ชีวิต ถุ ยประเทศไทย XXXได้ใจจริงๆ”.นอท เจ้าของกอง ส ล า ก พลัส โพสต์ เ ค ลื่ อ น ไหวต่อเนื่อง โดย ระบุว่า “ขอแสดงความยินดีกับคนไทยในที่สุดก็ได้ ซื้ อ ลอตเตอรี่ 80 บาท อย่างน้อย X ก็เป็นต้นฉบับ”.#สลากดิจิทัล #กองสลากพลัส

Comment here