ข่าว

พระเขียนให้ในฝัน196 หลวงปู่แสง แจ้งแล้วนะ​ ((รีบหาไว้))(ให้ครั้งสุดท้าย)​16/6/65 วัดบางจาก…

พระเขียนให้ในฝัน196 หลวงปู่แสง แจ้งแล้วนะ ((รีบหาไว้))(ให้ครั้งสุดท้าย)16/6/65 วัดบางจาก

พระเขียนให้ในฝัน196 หลวงปู่แสง แจ้งแล้วนะ ((รีบหาไว้))(ให้ครั้งสุดท้าย)16/6/65 วัดบางจาก

VDO พระเขียนให้ในฝัน196 หลวงปู่แสง แจ้งแล้วนะ ((รีบหาไว้))(ให้ครั้งสุดท้าย)16/6/65 วัดบางจาก

Comment here