ข่าว

“เจ้าของแผง” เปิดเผย ทำไมไม่ถึง 80 บาท

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.65 ผู้สื่อข่าวรายงาน บ ร ร ย า ก า ศ ที่แผง ข า ย ล อ ต เ ต อ รี่ ในจ.เชียงใหม่ โดย พ่ อ ค้ า แ ม่ ค้ า ต่าง ป รั บ กลยุทธ์ ลด ร า ค า ส ล า ก กินแบ่ง รั ฐ บ า ล เ ห ลื อ ใบ 79 บาท เพื่อสู้ ห ว ย ออนไลน์ โดยนำ ส ล า ก ที่มีเลขท้ายนำด้วยเลข 0 และเลขที่ลงท้ายด้วยเลข 0 หรือเลขที่ออกงวดที่ ผ่ า นมา มาจัดรายการลด ร า ค า ลู ก ค้ า ส่วนใหญ่ที่ ซื้ อ นำไปลุ้น ร า ง วั ล 3 ตัวหน้า เนื่องจากมีเลขสวย . นอกจากนี้ ยังปั๊มข้อความห้ามนำ ส ล า ก ไป

จำหน่ายต่อ ป้องกันการนำ ห ว ย ไปรวมชุด ข า ย ต่อ ร า ค า แ พ ง ขณะที่ พ่ อ ค้ า แ ม่ ค้ า ห ว ย ต่างพากันลุ้นงวดหน้า ที่กอง ส ล า ก ฯจะจัดเพิ่มอัตรา ห ว ย “เป๋าตัง” หรือไม่ แต่งวดนี้ ซื้ อ จากยี่ปั๊ว แ พ ง มาก 95 บาท ต้องมานั่ง ข า ย เร่ ข า ย ใบละ 110-120 บาท . โดยหลังจากจากกอง ส ล า ก ฯ จำหน่าย ส

ล า ก กินแบ่ง รั ฐ บ า ล ข า ย ออนไลน์ ผ่ า นแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ทั้งหมด 5.1 ล้านใบ และ ข า ย หมด ภ า ย ใ น 4 วัน ส่งผลให้แผง ข า ย ห ว ย ต่างเงียบสนิท ทำให้ร้าน ข า ย ห ว ย เศรษฐีใหม่ ย่านตลาดธานินทร์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ป รั บ กลยุทธ์ จัดรายการลด ร า ค า ห ว ย เ ห ลื อ เพียงใบละ

79 บาท สู้กับ ห ว ย ออนไลน์ . โดยทางร้านนำ ส ล า ก ที่มีเลขท้าย 2 ตัวนำหน้าด้วยเลข 0 และ ส ล า ก ที่เลขลงท้ายด้วยเลข 0 หรือเลขที่ออกงวดที่ ผ่ า นมารวมทั้งหมด 200 ใบ มาจัดรายการลด ร า ค า ซึ่ง ลู ก ค้ า ส่วนใหญ่ที่ ซื้ อ นำไปลุ้น ร า ง วั ล 3 ตัวหน้า เนื่องจากมีเลขสวยอยู่ ทำให้ ห ว ย ล็อตดังกล่าว

ข า ย ดีถูกจองหมดเกลี้ยงไม่แพ้ ห ว ย ออนไลน์ . น.ส.จิรารัตน์ อินต๊ะแก้ว พนักงาน ข า ย ร้านเศรษฐีใหม่ ย่านตลาดธานินทร์ เปิดเผยว่า ทางร้านมาสาขาอีก 2 แ ห่ ง ประกอบด้วยร้านต่อ โ ช ค สาขาหนองหอย และร้านแชมป์สาขาประตูหาย ย า ซึ่งทั้ง 3 สาขา จัด ห ว ย ร า ค า ถูกมาจำหน่ายให้ ลู ก ค้ า ร า ค า ใบละ 79 บาท สาขาละ 200 ใบ ทำให้ ห ว ย ลอตนี้ ข า ย ดีขึ้น ถึงแม้ไม่ใช่ช่วงใกล้วัน ห ว ย ออก . นอกจากนี้ ทางร้านยังปั๊มข้อความเป็นสัญลักษณ์ว่า “ ส ล า ก นี้ห้ามนำไปจำหน่ายต่อ และห้ามนำไปจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์” กับ ห ว ย ทุกใบที่จัดจำหน่ายทั้ง 3 ร้าน เพื่อป้องกัน พ่ อ ค้ า ห ว ย เจ้าอื่นมากว้าน ซื้ อ แล้วนำไปรวมชุดไปจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ใน ร า ค า แ พ ง อีกด้วย #ต่ำกว่า80บาท

Comment here