ข่าว

“พระครูธุดงค์” เจอแก๊งวัยรุ่นขอทรัพย์

สืบเนื่องจาก ท่านพระครูวินัยธรธีรวัฒน์ สิริมงฺคโล วัย 31 ปี 9 พรรษา เจ้าสำนักอารามดงสามหมื่น ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ได้ออกเดินธุดงค์เพื่อแสวงบุญตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญ แ ห่ ง ล้านนา และ “หลวงปู่ทอง” อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง โดยท่านเดินทางไปเพียงตนเดียวด้วยเท้าเปล่า

ไม่มีลูกศิษย์ หรือญาติโยมติดตาม ตั้งแต่ จ.ลำพูน สู่จุดหมายปลายทาง วัดธารทหาร หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน ต.ธารทหาร อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ รวมระยะทาง 370 กิโลเมตร ตั้งแต่เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 65 ที่ ผ่ า นมา กระทั่วช่วงเวลา 02.00 น. ใกล้รุ่งเช้าวันที่ 12 มิ.ย.2565 ท่านพระครูวินัยธรธีรวัฒน์ สิริมงฺคโล

มีเรื่องเล่าว่า ขณะปักกลดอยู่ในศาลาริมทางบริเวณรอยต่อของ จ.ตาก กับ จ.กำ แ พ ง เพชร เวลานั้นนั่งสวดมนต์ในกลด ได้มีโยมวัยรุ่น 3 คนมาจอดรถ แล้วมานั่งไกล้ๆ กลด พร้อมถามว่า ท่านมาจากไหน จะไปไหนเลยตอบว่า มาจากลำพูน จะไปนครสวรรค์ โยมท่านหนึ่ง เดินมายืนใกล้ๆ กลด และ บอกเบาๆ ว่าท่าน

ครับ ผม มีมีด ก่อนควักมีดให้ดู ถือว่า มาร ย า ทคนทางนี้ดีมาก แนะนำตัว แนะนำของให้ดู เลยว่า เจริญพรโยม จากนั้น โยมก็พูดต่อว่า พวกผม ขอ อ ะ ไ ร ท่านได้มั้ย ก็ตอบว่าได้สิ เจริญพร ผมขอดูย่ามท่านหน่อย ก็ตอบไปว่า ได้สิ ตามสบายโยม และก็ยื่นย่ามให้ โยมก็ขอ เ งิ น มี 400 กว่าบาท ที่เตรียมไว้ติดย่าม

มาจากที่วัด ไปทั้งหมด ส่วนอีกคน ก็ขอแผ่นโชล่าเชลไช้ชาร์จโทรศัพไป และอีกคนก็ ขอไฟฉาย ก็ได้ให้ไป หลังจากนั้น โยมทั้งสามคน ก็กราบขอบคุณ และ ขอพร ก็เลยให้พรไป อาตมาแค่เก็บมาเล่าไว้ ไม่มีกรรมใดๆ เพราะเขาไม่ได้ ขโมย ไม่ได้ข่มขู่ เขาแค่แนะนำมีด และขอดีๆ ก็เมตตาให้ไปตามที่ขอ ไม่มีกรรม ไม่โกรธ ไม่คิดอคติ แค่เล่าไว้ หากเราถือเมตตา ไม่หวงแหน อันตรายก็ไม่เกิดขึ้น เจริญธรรม #พระครูธุดงค์

Comment here