សូមស៊ែរបន្ត!! ឈប់ឲ្យកូនៗរបស់អ្នកលេងទូរស័ព្ទ បើមិនចង់បំ ផ្លាញរាងកាយ និងប ញ្ញារបស់របស់គាត់

# ទូរ ស័ព្ទ គឺជាឧបក រណ៍សម័យថ្មីមួយប្រភេទដែលអាចបំរើសេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សបានច្រើនយ៉ាង មិនថាការទាក់ទងការងារ ការជជែកគ្នាលេងពីចំងាយ ឬការវីដេអូផ្សេងៗ

Read More

សាហាវមែន!! ឥទ្ធិពលនៃការកែសម្ផស្ស កែប្រែមនុស្សម្នាក់ ឲ្យមើលទៅដូចជាមនុស្ស២នាក់ផ្សេងគ្នា

# កម្សាន្ត៖ ការកែសម្ផស្ស ជារឿងធម្មតាទៅហើយ សម្រាប់មនុស្ស មិនថា ប្រុស ឬស្រីនោះទេ តែងតែ ចង់កែច្នៃ នូវកន្លែងដែលខ្លួនមិនពេញចិត្ត ព្រោះថា ជួនកាលធម្មជាតិដ

Read More